Pierwszy jubileusz Koła Mierzęcice II

Można skwitować miniony czas organizacyjny w Kole następująco: ani się spostrzegliśmy aż minął rok od zebrania założycielskiego. Warto z tej okazji przypomnieć członków założycieli, mianowicie kol.: Czesława Banasia, Jacka Malikowskiego, Teresę i Ireneusza Łukasików, Aleksandrę i Andrzeja Mamerskich, Henrykę Kocot, Genowefę Wiśniewską, Wiesława Podsiadło, Bogusławę Nowak, Henryka Serwecińskiego, Zdzisława Machurę, Marcina, Mirosławę i Adama Blachlińskich.

Jubileuszowe spotkanie zaszczycili swą obecnością, przybywając z Tarnowskich Gór przedstawiciele Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI: przewodnicząca kol. Irena Nowak i wiceprzewodniczący kol. Jerzy Przybyłowski. Mogli zatem wysłuchać sprawozdań z rocznej działalności, złożonych przez przewodniczącego Koła Cz. Banasia i skarbnik Koła A. Mamerską. Jak trafnie zauważyli przedstawiciele władz rejonowych Związku: Koło Mierzęcice II prowadzi szeroko zakrojoną działalność społeczno-kulturalną, adresując ofertę nie tylko do członków, lecz także jego sympatyków i pozostałych mieszkańców lokalnego Sołectwa. Po wręczeniu legitymacji kolejnym 6 członkom i degustacji poczęstunku, jubileuszowe spotkanie zwieńczyła projekcja filmu dokumentalnego o ówczesnym generale dywizji Józefie Hallerze, który upamiętnia jego symboliczne zaślubiny z Bałtykiem w Pucku, w 1920 r.

Zarząd Koła Mierzęcice II

Zobacz zdjęcia »