Spotkanie z księdzem Marianem Dudą.

7 kwietnia br. nasze Koło Emerytów zorganizowało kolejne spotkanie. Tym razem swoją obecnością zaszczycił nas ks. dr hab. Marian Duda, dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie.

Ksiądz Duda urodził się 7 VII 1951 w Będzinie. Jest absolwentem Wyższego Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz studiów licencjackich na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1975 r. Jest doktorem teologii w zakresie teologii moralnej, doktorem hab. teologii w zakresie teologii pastoralnej, Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości, Prałatem-Kustoszem Kapituły Częstochowskiej Bazyliki Archikatedralnej, profesorem stałym teologii pastoralnej w WIT, wykładowcą teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, Dyrektorem Podyplomowego Studium Pastoralnego dla Kapłanów, a także Kierownikiem Sekcji Licencjackiej Wydziału Teologicznego UP JP II w Częstochowie.

Tematem spotkania z księdzem Marianem Dudą była napisana przez niego książka BOŻY BRAT, mówiąca o bracie Urbanie – Franciszku Dudzie, zakonniku Zakonu Ojców Franciszkanów (Reformatorów). Brat Urban urodził się 26 listopada 1888 r. w Brudzowicach, które wówczas należały do gminy Mierzęcice. Ksiądz Duda, krewny zakonnika, podjął wyzwanie opisania życia i świadectwa, jakie Boży Brat dawał swoją pracą i posługą. Wypowiedź ks. Mariana Dudy, omówienie książki i przyczyny jej powstania wzbudziły wśród słuchaczy ogromne zainteresowanie. Rozmowom, dedykacjom nie było końca… tym bardziej, iż wśród zgromadzonych były osoby spokrewnione z bratem Urbanem, znające rodzinę Dudów a nawet znające zakonnika osobiście.

Ostatnią częścią kwietniowego spotkania było wręczenie legitymacji członkom Koła Mierzęcice II. Zarząd: p. Czesław Banaś i p. Ireneusz Łukasik wraz z p. Jackiem Malikowskim uroczyście wręczyli legitymacje członkom nowopowstałego Koła Mierzęcice II.

Na zakończenie zaproszono wszystkich na następne spotkanie w dniu 5 maja o godz. 18, zapowiadając spotkanie z innym ciekawym pisarzem – kronikarzem Bolesławem Ciepielą.

Zarząd Koła Mierzęcice II

Zobacz zdjęcia »